Jour- och familjehem

Vår verksamhet

Hero Sverige Familjehem tar emot barn och ungdomar för placering i familjehem, primärt arbetar vi med ensamkommande barn/ungdomar men även med ”traditionella” placeringar. Vi strävar efter att våra ungdomar ska introduceras och inkluderas snabbt i samhället och våra familjer är omsorgsfullt utvalda för att kunna klara av det uppdraget. Heros familjehem ska verka för att ungdomen ska integreras i samhället, oavsett vilket ursprung hen har. I detta arbete ingår att kontinuerligt ge information om samhället och stötta barnen/ungdomarna i att utöka sina sociala nätverk så att barnen/ungdomarna får ett sammanhang utanför hemmet, bland annat genom skola, föreningsliv och fritidsaktiviteter. Integrationsarbetet ska anpassas efter barnens/ungdomens ålder och mognad. Hero Sverige ska verka för att familjerna tillsammans med socialtjänsten hittar lämpliga feriejobb åt ungdomarna.

I dagsläget finns våra familjer spridda över hela Stockholms län men även i andra delar av Sverige. Vi lägger stor vikt vid att rekrytera kvalitativa familjehem men också att familjerna ska få det stöd och den kompetensutveckling de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Vi kan även erbjuda förstärkta familjehem med utökad kompetens kring missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Hero Sveriges kärnvärden är likavärde, professionalitet och öppenhet, det här genomsyrar även vår familjehemsverksamhet.

Intresserad av att bli familjehem?

Vi söker nya familje- och jourhem! Att vara familjehem är en spännande, givande och utmanande uppgift. Om du har tiden, tålamodet, värmen och engagemanget så kommer du/ni att kunna göra en stor skillnad för en ung människa. Man är inte ensam i sitt uppdrag som familjehem. Det vi prioriterar högst inom Hero Sveriges familjehemsverksamhet är trygghet, flexibilitet och förutsägbarhet. För de familjer som väljer att arbeta hos oss innebär detta att man kan räkna med att få det stöd man behöver i sitt uppdrag genom våra konsulenter, handledning två gånger i månaden, god ersättning och utbildning. Vi arbetar för att ge våra familjer förutsättningar att klara sitt uppdrag genom att ha ett så förutsägbart arbetssätt som möjligt.

Hur blir man familjehem?

  1. Första steget för att bli familjehem är att fylla i intresseformuläret nedan.
  2. Inom kort efter att du/ni skickat in en intresseanmälan kontaktar vi er för några kompletterande frågor och eventuell inbokning av ett hembesök. Hembesöket handlar om att vi vill se hur du/ni bor och få en bild av er som personer.
  3. Efter detta begär vi in utdrag från Polisen, Kronofogden, Försäkringskassan och socialregistret.
  4. Nästa steg är att en av våra utredare gör en djupintervju av varje familjemedlem. Ni kommer att få frågor om er bakgrund och er familjesituation.
  5. Vi kommer att be om namn på två referenter per vuxen i hushållet, företrädesvis en professionell och en privat referent. Om ni varit familjehem tidigare vill vi ha minst en referens hos placerande kommun.
  6. Avslutningsvis går man en obligatorisk utbildning hos oss, den är framtagen av Socialstyrelsen och heter ”Ett hem att växa i”.

Efter att man som familj gått igenom samtliga steg görs en sammanställning av de uppgifter man fått in. Om man blir godkänd är man nu redo att ta emot sin första ungdom.

Petra Wennerblom
Petra Wennerblom
Verksamhetschef
Lovisa Broström
Lovisa Broström
Koordinator familjehem

Intresseanmälan

Vänligen fyll i detta formulär så återkommer vi till dig inom kort!
Dela: