Information för dig som arbetar inom socialtjänsten

Vi har en hög ambitionsnivå när det gäller att svara på förfrågningar men är också noga i vårt matchningsarbete. Vi är flexibla när det kommer till mer akuta lägen och kan bistå med hjälp kring det praktiska vid placeringen så som exempelvis hämtning av ungdomen. Våra konsulenter är socionomer och väl insatta i familjehemsvård. Våra familjer är trygga, stabila vuxna som valt att ta emot en ungdom hos sig. Alla ungdomar är unika och har olika behov, för att kunna tillmötesgå det har vi en stor spridning på våra familjer. Flera av våra familjer har varit familjehem under en längre tid och har haft olika typer av placeringar. Vi kan erbjuda familjehem som har en vuxen hemma på heltid, familjer med flera olika språkkompetenser och med specifika kunskaper i olika psykosociala frågor. Antalet placerade barn överstiger inte 3 placeringar per familj. Samtliga familjer har tiden, tålamodet, värmen och engagemanget. Vi kan även erbjuda förstärkta familjehem med utökad kompetens kring missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Våra familjehem har obligatorisk handledning två gånger i månaden. Hero Sveriges familjehemskonsulenter har ett ärendetak på max tio familjer. Vår kontorstelefon är bemannad samtliga vardagar mellan kl. 08:00-17:00. Dygnet runt, året runt (icke kontorstid) har vi telefonjour för våra familjehem.

Vi strävar efter att våra ungdomar ska introduceras och inkluderas snabbt i samhället. Vid behov används arbetsmaterialet Hitta Rätt. Materialet utgår från socialtjänstens system BBiC och är kopplat till BBiC:s behovsområden. Samtliga konsulenter har mycket god kunskap om samt erfarenhet av att arbeta med BBiC. Samtlig dokumentation kring barnet/ungdomen (månadsrapportering, slutrapportering och så vidare) bygger på BBiC:s behovsområden.

Vi arbetar aktivt för att skapa förutsägbarhet för våra ungdomar, familjer och kunder. De möten som initieras av oss följer en tydlig struktur med genomförandeplanen som grund. Vi har en uppföljning 30 dagar efter placeringstillfället då ungdom och familj får möjlighet att utvärdera den senaste månaden. Vi gör månatliga rapporteringar utifrån en mall baserad på BBiC som skickas till kund.

Om ni har frågor om vår verksamhet är ni varmt välkomna att höra av er!