För att kunna fungera som familjehem behöver du uppfylla dessa krav:

  • Du får ej finnas med i polisens misstanke- eller belastningsregister – undantag kan göras vid exempelvis mindre trafikförseelser. Förekommer du i belastningsregistret för något utöver det kommer du ej kunna fungera som familjehem.
  • Du får ej finnas med i socialregistret, annat än som uppdragstagare.
  • Du får ej ha någon anmärkning i Kronofogdens register.
  • Du måste ha en fast inkomst (ej ekonomiskt bistånd, aktivitetsersättning eller sjukersättning)
  • Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket

Bostaden

Det praktiska kravet som finns på bostaden för att kunna ta emot en placering är att barnet/ungdomen ska ha tillgång till ett eget rum med minst ett fönster samt en dörr att stänga om sig. Samtliga i hushållet ska kunna sova i ett sovrum – vardagsrum ska ej fungera som sovrum. I övrigt ska bostaden i stort vara i gott, städat skick.

Så länge man har ett sovrum extra till vartdera barnet/ungdomen kan man som uppdragstagare hos Hero Sverige ta emot max tre placeringar. Detta förutsätter naturligtvis att eventuella nya placeringar matchar med såväl familjehem och innevarande placeringar.

Familjen

Du kan vara ensamstående, sambo, gift, särbo eller annat. Vi gör alltid en sammantagen bedömning av hur familjens förmåga att ta emot ett barn/ungdom ser ut samt om bostaden uppfyller kraven. Man kan givetvis ha egna barn och samtidigt vara familjehem. Även här gör vi en sammantagen bedömning av familjens förmåga att ta emot ett barn/ungdom.

Registerutdrag

Alla i hushållet som är skrivna på adressen och som är straffmyndiga (över 15 år) måste begära utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.

Språk

Du måste kunna tala god svenska för att ta emot en placering i ditt hem. Du som familjehem är ansvarig för kontakten med barnets/ungdomens skola, sjukvård och övriga myndigheter. På grund av detta krävs att du har god förmåga i framför allt det talade språket. Viktigt är också att du ska kunna tala svenska med det placerade barnet/ungdomen.

Arbete & inkomst

Du behöver ha en fast inkomst för att kunna fungera som familjehem – dock ej ekonomiskt bistånd eller sjuk-/aktivitetsersättning. Din fasta inkomstkälla ska räcka till bostadsavgift, mat och övriga hushållsavgifter.

Ditt arbete måste kunna gå att kombinera med uppdraget som familjehem. Jobbar du till exempel obekväma arbetstider eller reser mycket i arbetet behöver du kunna tillse att barnet/ungdomen får den omsorg som behövs.