Asylboende för vuxna och familjer

På Heros asylboenden påbörjas etableringsinsatserna från dag ett. Vi vill ta tillvara på kompetensen hos alla våra boende och vi vill ge dem den bästa möjliga introduktionen till det svenska samhället och arbetslivet. Vi arbetar strukturerat med fyra prioriteringsområden; samhällsinformation, hälsa, utbildning samt arbete och praktik. Genom att förse våra boende med verktyg, stöd och vägledning inom dessa områden skapar vi en aktiv vardag som leder till jobb och inkludering i samhället. För att befästa vår arbetsmetod samarbetar Hero Sverige med forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm och sportarrangemanget Svensk klassiker. Vår ambition är att korta ner vägen till arbete för våra boende då det även kortar ner vägen till inkludering och etablering i samhället.

En inblick i våra boenden

Den absolut viktigaste komponenten till ett bra boende som möjliggör god etablering i Sverige är personalen. Personalen utgör navet och de dagliga kontakterna för de boende. Arbetsgruppen behöver vara kompetent, medmänsklig, trygg och stark. Våra boenden leds alltid av en platschef med dokumenterad och relevant erfarenhet för verksamheten och på våra större boenden finns verksamhetssamordnare som ansvarar för kurser och aktiviteter. Varje boende har etiska riktlinjer och utbildning för de anställda och 40 % av alla anställda i Hero har invandrarbakgrund vilket möjliggör en bättre förståelse för den enskildes tillvaro, baserad på egna erfarenheter.

De boende är delaktiga i driften av boendet vad gäller exempelvis städning och informationsmöten hålls kontinuerligt. I varje boende upprättas även ett boenderåd, som på ett strukturerat sätt är med och driver utvecklingen på boendet. Boenderådet, som väljs av de boende, har månatliga möten med personalen och har reellt inflytande på driften av och val av aktiviteter på boendet. Boenderådet kan ta upp förbättringsåtgärder och har tillgång till eget kontor med dator och internet. Hero har framgångsrikt varit pionjärer i att utveckla konceptet boendemedverkan och boenderåd som utgår ifrån idén att de som kommer till våra boenden är kompetenta människor med vilja, drivkraft och stora förmågor.

En mängd jobbförberedande insatser erbjuds till de boende och varje vecka skall de boende erbjudas svenskundervisning och möjlighet till ett brett utbud av aktiviteter för kontakt med civilsamhället.


Vid gungan

– Mitt sätt att leva är att vara aktiv

-Jag blev helt överraskad när vi kom till Sverige och vi fick var sin väska med sängkläder och toalettartiklar. Jag höll tandborsten hårt i handen och grät säger Rawa Amer Alsalti Khattab.

Hon har nu bott med sina två barn Jad, 4 år och Julia, 1 år i 9 månader på Hero Gålsjö – ett gammalt järnbruk från 1700-talet.  Solen skiner, syrenerna doftar och barnen springer barfota i gräset. En idyll i försommarsverige.

-Det är jättefint här men varje kväll gråter jag mig till söms. Min största skräck är att jag ska kollapsa så jag inte kan ta hand om barnen.

Rawa är statslös palestinier från Syrien. När hon läste vid universitetet i Damaskus träffade hon Amer. Paret gifte sig fick två barn och båda hade bra jobb i Dubai.  Rawa jobbade som marketing coordinator och Amer som ekonom. Det var ett bra liv.

-Syrienkriget gjorde situationen ohållbar för oss som inte har något eget land. Vi måste fly.

Som så många andra var det några fasansfulla dygn innan de landade i Sverige. Gummibåtar på öppet hav, långa vandringar på skogsstigar i oländig terräng. Hunger och törst. Gråtande barn. Läs Mer


Dela: