Boende för ensamkommande

Hero Sverige driver ett flertal hem för ensamkommande barn, hem för vård eller boende (så kallade HVB) samt transitboenden. I samtliga av våra boenden jobbar vi efter vår modell som fokuserar på inkludering från dag ett, vilket innebär att vi vill inkludera de boende i det svenska samhället från allra första början.
I tryggheten på våra boenden möter vi unga människor i ett för dem nytt land som har ett stort behov av omsorg och uppmuntran. Dessa ungdomar är i en period i livet där personlig utveckling är viktigt och vi på Hero arbetar metodiskt och engagerat för att möta dem på rätt sätt.

På våra boenden för ensamkommande unga arbetar vi efter den utarbetade modellen Hitta Rätt som innefattar ett tematiskt upplagt material med hänvisning till unga som kommit ensamma till Sverige. Modellen utgår ifrån barnets behov enligt BBICs principer och dess fokusområden är Hälsa, Utbildning, Identitet och Utveckling, Familj och Relation, Socialt samspel samt Klara sig själv. Processen används för utredning, planering och uppföljning av individerna på våra boenden.

På våra hem för ensamkommande ungdomar är delaktighet i planeringen av verksamheten centralt och vi etablerar husmöten där de boenden deltar och på ett strukturerat sätt är med och driver utvecklingen. Lika viktigt som gruppen åsikter är det individuella inflytandet som handlar om att varje individ ska ges möjlighet att utforska sina intressen och drivkrafter. Detta gör vi genom ett spektrum av aktiviteter och samarbeten där sport kombineras med dans, musik, natur, litteratur och andra intresseområden.

En inblick i våra boenden
Den absolut viktigaste komponenten till ett bra boende som möjliggör god etablering i Sverige är personalen. Personalen utgör navet och de dagliga kontakterna för ungdomarna i boendet. Arbetsgruppen behöver vara kompetent, medmänsklig, trygg och stark. Personalen behöver känna varandra väl och kunna lita på varandra. Genom personalen och de nätverk och aktiviteter som erbjuds på boendet läggs grunden för ungdomarnas förmåga och lust att hitta kunskap och skapa vanor, samt etablera kontakter och sammanhang som följer med dem resten av livet.

I vårt arbete ligger stort fokus på att skapa ett mycket gott hem för de unga, med bra och roliga aktiviteter. Genom mottagningskonceptet En plats för lärande utgår vi ifrån den viktiga målsättningen att boendet skall vara ”en plats för lärande – och inte bara att vara på”. Ett gott samarbete i den kommun där mottagningen är belägen är vitalt och vi etablerar alltid en bra samarbetsrutin med skola, barntillsynsmyndighet, vårdcentral och andra berörda aktörer för att tillsammans koordinera arbetet och säkerställa att ungdomarnas behov blir tillgodosedda.

Utbildning
Läxhjälp från, i många fall, flerspråkiga volontärer erbjuds till de boende. Personalen på boendet har en viktig roll i rutiner för läxor och för en god dialog och samarbete med skola. Genom vårt nära samarbete med Hero Kompetens anordnas ett flertal utbildningar för boende och personal. Ett exempel är kursen Tillsammans för Säkerhet som behandlar ämnen som känslor, etiska värderingar och sexuellt våld.

Aktiv fritid
Vi på Hero är övertygade om att aktiv fritidssysselsättning och tid i naturen främjar god psykisk och fysisk hälsa och skapar nya nätverk. På våra boenden lägger vi stor vikt vid att spendera tid utomhus och ta samtal i naturen för att de unga ska få uppleva lugn och stillhet i naturen och samtidigt få en förståelse för den svenska allemansrätten. Vi samarbetar dessutom mycket med lokala frivilligorganisationer, arrangörer av olika aktiviteter, idrottsföreningar och andra lokala resurser då vi anser att föreningslivets roll är mycket viktig i en människas inkludering och etablering i ett nytt samhälle.

Vi vill att barnen ska ha flera trygga zoner och utöver hemmet och skolan vill vi att fritidslivet ska utgöra en sådan trygg zon. Fritiden bidrar dessutom till att ungdomarna träffar och lär känna andra ungdomar, som är födda i Sverige eller har annan bakgrund. Varje ungdom har en aktivitetsplan som utarbetas i samråd med skola och gode män. Det är viktigt att ungdomen själv har inflytande över sin aktivitetsplan och en av Heros hörnpelare är att de unga ska bli sedda och hörda.


12828964_1356935470999033_3216909451123308298_o

– YES! Vi klarade Vasan!

Redan i januari började träningen. Tio av killarna på Hero Ryssa i Mora Kommun började tidigt att träna inför Vasaloppet Öppet Spår, 9km.

-Det var fantastiskt kul att träna och lära sig något nytt. Dessutom var det ju kul eftersom det inte finns så mycket snö i mitt hemland.

Hälften av gruppen åkte även Kortvasan 30 km och på stora Vasaloppsdagen hjälpte hela Hero Ryssa till som funktionärer med att dela ut vatten och blåbärssaft. Samarbetet och träningen blev möjligt tillsammans med Adam Johansson från Skidhjälpen Läs mer


Dela: