Stödboende och träningslägenheter

Att bo på Hero Sveriges stödboende

Hero Sveriges stödboenden riktar sig till ensamkommande unga, mellan 16-20 år som klarar av att självständigt sköta sina hushållssysslor som ekonomi, matlagning, tvätt och städning. De boende ska även klara av att sköta sin skolgång och sin fritid på ett bra sätt. Att bo i ett stödboende är ett bra sätt för en ung att få växa och utvecklas genom frihet och ansvar, med tillsyn av trygga och engagerade vuxna.

Hero Sverige ser nyanlända som en självklar resurs och vill tillvarata dessa individers kompetens och ge möjligheterna för dem att utvecklas till att nå sin fulla potential. Vi ser att hjälp till integration är den största gåvan vi kan ge och därför arbetar vi med det från dag ett. Integrationsarbetet på Hero Sveriges stödboenden sker bl.a. genom att vi aktivt uppmuntrar och verkar för att möjliggöra för en meningsfull tillvaro utanför stödboendets väggar. Vi arbetar för att uppnå integration genom att skapa etablering. Att knyta an till sociala nätverk, få praktikplatsarbete, extrajobb, att testa på olika fritidssysselsättningar och liknande saker är exempel på sådant vi aktivt arbetar med.

Stödboendet ska alltid vara en trygg och bra plats för den unge att bo på men för att bygga självständiga individer tror vi på att det är avgörande att de unga knyter sociala band och erfarenheter ute i samhället, utanför boendet. På så sätt stöttar vi den unge att möjliggöra för sig själv att växa som människa och integreras i samhället.

Olika former av stödboende
Hero Sveriges stödboenden är väl anpassade och kan vara uppbyggda som korridorsboende eller som lägenhetsboende. Ett korridorsboende kan liknas vid en studentkorridor, där man har ett eget låsbart rum men ofta delar kök, badrum och gemensamhetsutrymme med andra boende. I ett stödboende i mer lägenhetsliknande form så delar flera ungdomar på en större lägenhet, med varsitt rum men med gemensamt kök, badrum och vardagsrum.

Personalen på stödboendet
Personal finns självklart tillgänglig på Hero Sveriges stödboendet och är bemannat med föreståndare och boendevärdar. Personalens stöd är främst inriktat på att ungdomarna ska utvecklas för att kunna ta nästa steg och att leva ett självständigt liv. Vi strävar alltså så som tidigare beskrivits efter att de unga ska integreras i det svenska samhället och att de ska bli starka och friska individer, med stor självkänsla, gott självförtroende och ett bra nätverk.

Redan vid inskrivningen görs tillsammans med den unge en identifiering av dennes behov och önskemål om stöd inom olika livsområden. Utifrån denna kartläggning tas, i samråd med den unge, en planering fram för hur stödet bör ske. Personalens arbetar med både känslomässigt och praktiskt stöd och uppmuntran och möter de unga utifrån deras individuella behov och kompetenser. Strävan är att utöver att bemanna boendet även rikta mycket av personalens energi till att förmå de unga att komma ut till aktiviteter och verksamheter utanför boendet. Detta kan erbjudas både individuellt och i grupp.

 

Träningslägenheter

Att bo i träningslägenhet
Boende i träningslägenhet kan vara ytterligare ett steg efter boende i stödboende. Det liknar ett helt självständigt boende, men där besök och tillsyn görs regelbundet för att följa upp den unge och se att allt står rätt till. Lägenheterna ligger ofta i vanliga hyreshus och boendet är en bra form för en ung person som i stort är helt redo för att pröva på ett helt självständigt boende.

 

Är ni i behov av stödboenden eller träningslägenheter i er kommun? Kontakta oss så berättar vi mer.

Stödboende och Träningslägenheter

Dela: