Infoträff för Hero Familjehem

Hero Familjehem tar emot ensamkommande barn och unga mellan 0-21 år. Vi arbetar för inkludering från dag 1 för våra placerade unga samt familjehem som känner sig trygga i sitt uppdrag. Vi har konsulenter med hög tillgänglighetsgrad som man som familjehem ska kunna vända sig till med stora och små frågor. Vi erbjuder grundutbildning såväl som fortbildning för våra familjer och har goda ersättningsnivåer. Är du eller känner du någon som är intresserad av att bli familjehem?

Kom på infoträff!

Tid: 6 oktober kl. 18.00

Plats: Katarinavägen 19, Slussen.

Osa: Föranmäl dig på familjehem@herosverige.se eller telefon Petra Wennerblom 070-244 63 43 alt. Lovisa Broström 070-349 48 87

Dela: