Vår modell

Hero Boendes arbete utgår ifrån ”Ny i Sverige-modellen” och de boenden vi driver präglas av aktiviteter och utbildning. Vi arbetar med fyra fokusområden; Samhällsorientering, Hälsa, Utbildning och Arbetsmarknad. Vi arbetar aktivt för att nyanlända ska komma in i samhället och möta lokalsamhället och etablerar nära samarbeten med idrottsföreningar och frivilligorganisationer. Vi hjälper till med praktik och jobbförmedling för att nyanlända snabbare ska komma i arbete. Vi involverar de boende i driften av våra boenden. Våra värderingar är människors lika värde, professionalism och öppenhet.

Vi håller för tillfället på med att utveckla samarbeten med ett antal organisationer och företag. Är du en av dem? Hör gärna av dig till oss!


Dela: